شماره پشتیبانی: 021-56212384 - 021-56219349
شرایط اخذ نمایندگی (شعبه) فعال درتهران/ شهرستانها
  • تاریخ انتشار: 1399/12/9

شرایط اخذ نمایندگی (شعبه ) فعال:

• داشتن حداقل 25 سال سن برا ی متقاضی اخذ نمایندگی .

• نبود نمایندگی (شعبه )دیگری از این آموزشگاه در شهر یا محله مورد تقاضا ( در صورتی که تقاضا برای اخذ نمایندگی، از شهر/ شهرستانی باشد که امکان تاسیس بیشتر از یک شعبه در آنجا وجود داشته باشد، می توان
مراتب را بررسی نمود).

• داشتن فضای مناسب از نظر متراژ و موقعیت مکانی در شهر یا محله که به تایید آموزشگاه مرکز برسد .

• آمادگی برای پیش پرداخت بلاعوض و قدر السهم ماهیانه به آموزشگاه مرکز(نرخ پیش پرداخت و قدر السهم ماهیانه با توجه به نرخ تورم سالیانه و اوضاع اقتصادی شهر/ محله مورد تقاضا متغیر میباشد و جزئیات آن با
متقاضی در جلسه ی حضوری ارائه میشود).