شماره پشتیبانی: 021-56212384 - 021-56219349
ثبت نام

راهنما

جهت ورود به وب سایت ابتدا اطمینان حاصل نمائید که ثبت نام خود را کامل کرده اید، در صورتی که برای اولین بار سعی دارید وارد شوید ابتدا کد ملی خود را به آموزشگاه ایلانلو اعلام نمایید سپس از طریق کد ملی و شماره تماس خود ثبت نام را کامل کنید.

پس از ثبت نام شماره همراه خود را وارد کرده و کد را دریافت نمایید